نحوه خواندن این وب سایت به زبان فارسی

باید از مرورگر Google Chrome استفاده کنید

اگر از برنامه Google Chrome در تلفن هوشمند استفاده می کنید ، باید ترجمه خودکار را ارائه دهد

سایت خواهد شد با استفاده از گوگل ترجمه. ممکن است در بعضی جاها ترجمه خوبی ارائه ندهد

screenshot showing box that appears when you right click on your mouse

کلیک راست کنید با استفاده از موس کامپیوتر خود را تا زمانی که این جعبه خاکستری به نظر می رسد.

 روی جایی که می گوید “translate to English” کلیک کنید

Screenshot showing box that appears in top corner

یک کادر در گوشه بالا ظاهر می شود.د

روی سه نقطه کنار کلمات “Detected Language: English” کلیک کنید

Image showing box that appears to choose another language

روی “Choose another language” کلیک کنید

Screenshot showing how to choose Persian

“Persian” را از لیست زبانها انتخاب کنید.

برای تکمیل بر روی “Done” د” کلیک کنید.